Lezing: De Algemene Rekenkamer Curaçao

Geachte leden,

De ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING organiseert haar laatste lezing in de lezingenreeks “HOGE COLLEGES VAN STAAT”.
Op donderdag 21 mei 2015 zal mw. Miroslava Wedervoort, voorzitter van de Algemene Rekenkamer Curaçao, spreken over:
De Algemene Rekenkamer Curaçao, het middel voor het bereiken van transparantie en vertrouwen in de publieke sector.

U kunt zich aanmelden via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com tot en met maandag 18 mei 2015.

ajv

ALV 12 maart 2015

DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING  nodigt haar leden uit voor:

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

&

Lezing door prof. mr. Jaime M. Saleh over ‘Interessante staatkundige ontwikkelingen in het Koninkrijk na 10-10-10’

&
BORREL

Datum : donderdag 12 maart 2015
Plaats   : Penthouse van het ‘Amicorp’-gebouw, Pareraweg 45, Curaçao
Tijd      : 17.30 uur (ontvangst)

Programma :
A.     Ontvangst met broodjes
B.     Vergadering (circa 30 minuten)
C.     Lezing door prof. mr. J.M. Saleh
D.    Borrel en hapjes

De agenda voor de ALV en de notulen van de ALV van 22 mei 2014 zijn reeds bekend.

Graag uiterlijk maandag 9 maart a.s. aanmelden in verband met beperkt aantal zitplaatsen en catering via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com.

Hartelijke groet,

Het Bestuur van de AJV

 

Nieuwjaarsborrel 2015

Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor de gezamenlijke traditionele Nieuwjaarsborrel!

Datum: vrijdag 9 januari 2015
Locatie: Nationaal Archief
Tijd: 17.30 uur – 20.30 uur
Organisatie: AJV, JB, OvA, VAB

Het bestuur van de AJV wenst u vast prettige feestdagen!

Lezing: Gerechtelijke dwalingen

“Gerechtelijke dwalingen: Wat als vrouwe justitia dwaalt?”

verzorgd door

P R O F .  M R .  G E E R T – J A N  K N O O P S ,

hoogleraar internationaal strafrecht en strafrecht-advocaat, onder andere in de zogenoemde Spelonkzaak te Bonaire en

M R .  S E R G E  L U K O W S K I ,

officier van justitie in Nederland, voorheen waarnemend procureur-generaal van het Openbaar Ministerie te
Curaçao.

Datum: donderdag 27 november 2014
Locatie: NAAM, Johan van Walbeeckplein 13
Ontvangst vanaf 17:30 uur
Lezing: 18.00 uur
Aansluitend borrel en hapjes tot 20.30 uur

Uiterlijk vrijdag 21 november 2014 i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen

Lezing: INTERREGIONAAL PRIVAATRECHT

De Antilliaanse Juristen Vereniging nodigt haar leden uit:
LEZING “INTERREGIONAAL PRIVAATRECHT”

verzorgd door MR. DR. G.C.C. LEWIN,
Rechter en lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en auteur van het recent verschenen boek “Interregionaal privaatrecht”.
Sinds 10/10/10 kent het Koninkrijk der Nederlanden vijf rechtsstelsels. Deze vijf rechtsstelsels worden aangeduid als “regionale rechtsstelsels”. En dat terwijl er vier landen binnen het Koninkrijk zijn, maar wel 5 gebiedsdelen en dus vijf rechtsstelsels.
Deze rechtsstelsels komen voor het burgerlijk recht en het strafrecht grotendeels overeen, maar er zijn ook verschillen. Hoe om te gaan met een geschil waarbij meerdere regionale rechtsstelsels zijn betrokken? En welke rechter is dan bevoegd? Gerard Lewin gaat op deze en vele andere vragen in.

Datum: donderdag 18 september 2014
Locatie: Nationaal Archief (“Bolo di Batrei”), Scharlooweg 77
Ontvangst om 17:30 uur
Lezing: 18.00 uur
Aansluitend borrel en hapjes tot 20.30 uur

Uiterlijk vrijdag 12 september 2014 i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen

Cursus

Maandag 16 juni 2014:
HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE EN DE AJV ORGANISEREN:

“Finale geschilbeslechting en nieuwe zaaksbehandeling”

Over het (nieuwe) procederen bij de bestuursrechter

verzorgd door dhr. mr. Teus Damsteegt
seniorrechter bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht en docent SSR-opleidingen bestuurs-(proces)recht
Datum:  Maandag 16 juni 2014
Plaats:  Stadhuis / Hof van Justitie
Tijd:  16:00 – 18:00 uur

Aansluitend BORREL

RSVP

Helaas is het maximale aantal registraties bereikt.

 

ALV

DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING  nodigt haar leden uit voor:

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

&

BORREL

Datum: Donderdag 22 mei 2014

Plaats: Dakterras Maduro Curiel’s Bank, Plasa Jojo Correia, PUNDA

Tijd: 17:30 uur

Programma:

A.      Ontvangst met broodjes

B.      VERGADERING (ca. 30 min.)

C.      BORREL

 

 

Launch & Lounge

Beste leden,

Het 30 jarig lustrum van de AJV wordt verder gevierd. En dat doen wij anders dan anders. Geen lezing deze keer, maar de “launch’ van de vernieuwde website en de onthulling van het nieuwe AJV-logo tijdens een hippe “lounge”.

We zien u graag bij de “Launch & Lounge met DJ” op vrijdag 11 april aanstaande!

Van 18.00 uur tot 20.00 bent u welkom op Landhuis Groot Kwartier, het fraaie kantoor van Trustmoore.

Hartelijke groet,

Het bestuur

P.s. meld u tijdig aan, vol = vol!

Recht & Media

Crowdsourcing

CROWDSOURCING AJV

– oproep aan het publiek voor nieuwe wetten –

De Antilliaanse Juristen Vereniging (AJV) heeft een zogenoemde crowdsourcing in gang gezet. Bij een crowdsourcing wordt aan een grote groep mensen – de ‘crowd’ – gevraagd te komen met ideeën, plannen en initiatieven.

De AJV heeft in het kader van de festiviteiten rond haar 30-jarig bestaan een crowdsourcing op touw gezet waarbij niet alleen haar leden (inmiddels circa 400), maar alle burgers van Aruba, Curacao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Statia worden opgeroepen om na te denken over wetgeving. Over regels om onze maatschappijen vooruit te helpen.

De AJV zal uit de ontvangen suggesties een selectie maken, waarna een of enkele van die suggesties worden uitgewerkt tot een serieus conceptwetsvoorstel. Professor mr. Jan de Boer, rechter bij het Gemeenschappelijk Hof en ervaren met het schrijven van wetsontwerpen, heeft hiervoor zijn medewerking toegezegd. Het uitgewerkte conceptwetsvoorstel zal vervolgens door de AJV aan het parlement worden aangeboden.

De oproep van de AJV heeft in een paar weken tijd al veel suggesties opgeleverd. Via de Twitter-account van de AJV werden inmiddels ruim dertig “proposishon pa lei” gelanceerd. Niet allemaal even uitvoerbaar en niet allemaal serieus bedoeld, maar wel leuk en interessant.

Natuur & verkeer

Veel voorstellen hebben betrekking op de bescherming van de natuur en op de veiligheid in het verkeer.

 

Naamloos

Naamloos2

 

Misdaad & straf

Misdaadbestrijding is ook een belangrijk thema bij de binnengekomen voorstellen. Herinvoering van de doodstraf lijkt een aantal inzenders een aantrekkelijk idee.

 

Naamloos3 Naamloos4

Red tape & symboolwetgeving

Opvallend is dat het juist de juristen onder de inzenders zijn die niet méér wetten willen, maar minder. Zo bepleit een advocaat het schrappen van symboolwetgeving als de 80-20-regeling Een andere advocaat zegt dat er geen behoefte bestaat aan nieuwe wetten, maar aan handhaving van de bestaande. Volgens een inzender moet de Zegelverordening 1908 op de schop:

Naamloos5

Met de tientallen tot dusver ontvangen voorstellen is volgens de AJV aangetoond dat crowdsourcing een bron kan zijn voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en wetgevingsjuristen om tot goede wetgeving te komen. Maar uiteraard wel met de nodige prudentie, want niet iedere proposishon pa lei leent zich volgens de AJV voor invoering.

Iedereen kan nog de hele maand februari bij de AJV een suggestie doen voor een nieuwe wet, of voor afschaffing of aanpassing van een bestaande wet. Dat kan via Twitter (@ant_juristen) of via e-mail (antilliaansejuristenvereniging@gmail.com).

En wie weet, wordt uw wens wet!

twitter: @ant_juristen

e-mail: antilliaansejuristenvereniging@gmail.com