Lidmaatschap

Lid

Gewoon lid van de vereniging kan worden iedere jurist die woonachtig is in Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

De contributie voor gewone leden bedraagt NAf. 150,= per jaar

Buitengewoon Lid

Buitengewoon lid van de vereniging kan worden iedere belangstellende, die (nog) niet voldoet aan het vereiste om als gewoon lid te worden toegelaten.
De contributie voor buitengewone leden bedraagt NAf. 120,= per jaar.

Statuten

De rechten en verplichtingen van de leden zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging (klik hier).