ALV 12 maart 2015

DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING  nodigt haar leden uit voor:

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

&

Lezing door prof. mr. Jaime M. Saleh over ‘Interessante staatkundige ontwikkelingen in het Koninkrijk na 10-10-10’

&
BORREL

Datum : donderdag 12 maart 2015
Plaats   : Penthouse van het ‘Amicorp’-gebouw, Pareraweg 45, Curaçao
Tijd      : 17.30 uur (ontvangst)

Programma :
A.     Ontvangst met broodjes
B.     Vergadering (circa 30 minuten)
C.     Lezing door prof. mr. J.M. Saleh
D.    Borrel en hapjes

De agenda voor de ALV en de notulen van de ALV van 22 mei 2014 zijn reeds bekend.

Graag uiterlijk maandag 9 maart a.s. aanmelden in verband met beperkt aantal zitplaatsen en catering via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com.

Hartelijke groet,

Het Bestuur van de AJV