Crowdsourcing

CROWDSOURCING AJV

– oproep aan het publiek voor nieuwe wetten –

De Antilliaanse Juristen Vereniging (AJV) heeft een zogenoemde crowdsourcing in gang gezet. Bij een crowdsourcing wordt aan een grote groep mensen – de ‘crowd’ – gevraagd te komen met ideeën, plannen en initiatieven.

De AJV heeft in het kader van de festiviteiten rond haar 30-jarig bestaan een crowdsourcing op touw gezet waarbij niet alleen haar leden (inmiddels circa 400), maar alle burgers van Aruba, Curacao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Statia worden opgeroepen om na te denken over wetgeving. Over regels om onze maatschappijen vooruit te helpen.

De AJV zal uit de ontvangen suggesties een selectie maken, waarna een of enkele van die suggesties worden uitgewerkt tot een serieus conceptwetsvoorstel. Professor mr. Jan de Boer, rechter bij het Gemeenschappelijk Hof en ervaren met het schrijven van wetsontwerpen, heeft hiervoor zijn medewerking toegezegd. Het uitgewerkte conceptwetsvoorstel zal vervolgens door de AJV aan het parlement worden aangeboden.

De oproep van de AJV heeft in een paar weken tijd al veel suggesties opgeleverd. Via de Twitter-account van de AJV werden inmiddels ruim dertig “proposishon pa lei” gelanceerd. Niet allemaal even uitvoerbaar en niet allemaal serieus bedoeld, maar wel leuk en interessant.

Natuur & verkeer

Veel voorstellen hebben betrekking op de bescherming van de natuur en op de veiligheid in het verkeer.

Misdaad & straf

Misdaadbestrijding is ook een belangrijk thema bij de binnengekomen voorstellen. Herinvoering van de doodstraf lijkt een aantal inzenders een aantrekkelijk idee.

Red tape & symboolwetgeving

Opvallend is dat het juist de juristen onder de inzenders zijn die niet méér wetten willen, maar minder. Zo bepleit een advocaat het schrappen van symboolwetgeving als de 80-20-regeling Een andere advocaat zegt dat er geen behoefte bestaat aan nieuwe wetten, maar aan handhaving van de bestaande. Volgens een inzender moet de Zegelverordening 1908 op de schop:

Met de tientallen tot dusver ontvangen voorstellen is volgens de AJV aangetoond dat crowdsourcing een bron kan zijn voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en wetgevingsjuristen om tot goede wetgeving te komen. Maar uiteraard wel met de nodige prudentie, want niet iedere proposishon pa lei leent zich volgens de AJV voor invoering.

Iedereen kan nog de hele maand februari bij de AJV een suggestie doen voor een nieuwe wet, of voor afschaffing of aanpassing van een bestaande wet. Dat kan via Twitter (@ant_juristen) of via e-mail (antilliaansejuristenvereniging@gmail.com).

En wie weet, wordt uw wens wet!

twitter: @ant_juristen

e-mail: antilliaansejuristenvereniging@gmail.com