Cursus: Actualiteiten Caribische Strafzaken

MET GROOT GENOEGEN BIEDEN HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE, DE ORDE VAN ADVOCATEN CURAÇAO EN DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING U DE NAVOLGENDE KORTE CURSUS AAN:

In deze cursus wordt een selectie besproken van recente strafarresten van de Hoge Raad op een vijftiental deelgebieden die momenteel sterk in de belangstelling staan, zoals het nemo tenetur- en het unus testis beginsel, bewijsuitsluiting, voorbedachte raad, medeplegen, noodweer, internetoplichting, witwassen en de nieuwe afdoeningsmodaliteit van art. 80a Wet RO. Van de cursisten wordt verwacht dat zij het materiaal voorafgaand aan de cursus doornemen.

De docent, Mr. Nico Jörg was tot voor kort raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en voorheen onder andere advocaat-generaal bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Locatie: grote zaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Datum: vrijdag 13 november 2015 van 16:00 uur tot 18:00 uur (inclusief pauze van 30 minuten), aansluitend een borrel
Kosten: gratis doch alleen toegankelijk voor werknemers van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en leden van de Orde van Advocaten Curaçao en/of de Antilliaanse Juristen Vereniging
Aanmelden: u kunt zich aanmelden via info@ordevanadvocaten.cw tot uiterlijk woensdag 11 november 2015, 17:00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt.
Cursusmateriaal: na aanmelding wordt u het cursusmateriaal digitaal aangeleverd