Cursus: Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

Op donderdag 28 januari 2016 van 16:00 tot 18:00 uur organiseert het Gemeenschappelijk Hof in samenwerking met de Orde van Advocaten en de Antilliaanse Juristen Vereniging een cursus:

“KEI: een procesrechtelijke sprong in het diepe?”

De docente, prof. mr. M.J.A.M. (Margreet) Ahsmann (senior rechter A in de rechtbank Den Haag) zal stilstaan bij het Nederlandse project Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI).

KEI bestaat uit twee trajecten die gelijktijdig worden uitgevoerd:

  • Modernisering van het procesrecht: daarmee wordt een snelle en efficiënte procesvoering beoogd, waarin rechters hun regierol optimaal kunnen vervullen;
  • Implementatie van verplicht digitaal procederen door professionele procespartijen.

De docente zal bespreken wat KEI voor de procedure in eerste aanleg betekent, in het bijzonder voor de mondelinge behandeling.

Op maandag 1 februari 2016 om 11:00 uur, aansluitend aan de rolzitting, zal het Hof in samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak in Nederland een presentatie verzorgen van MijnZaak op Mijn Rechtspraak, het digitale portaal waarmee advocaten in Nederland hun digitale dossiers kunnen beheren. Deze presentatie zal ongeveer een uur duren, maar aansluitend is ruimte voor het stellen van (verdere) vragen.

De cursus en de presentatie sluiten uitstekend op elkaar aan. Zij zijn voor de Curaçaose praktijkjurist van belang omdat wij ook hier inmiddels de eerste voorbereidende stappen zetten in de richting van digitaal procederen.

Zowel de cursus als de presentatie zullen plaatshebben in de grote zaal van het Stadhuis.

Men kan zich voor beide evenementen aanmelden tot en met dinsdag 26 januari ​2016.