Cursus tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheid

25 januari, 2024
16:30
Curaçao Marriott Beach Resort

Op donderdag 25 januari 2024 verzorgen Jorrit Kraaikamp en Emilie van Rijckevorsel Teeuwen (beiden als advocaat werkzaam bij Van Rijckevorsel Mencke te Amsterdam en gespecialiseerd in tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheid) in samenwerking met de Orde van Advocaten van Curaçao, de Raad van Toezicht van Curaçao en de Antilliaanse Juristen Vereniging de cursus ‘ Tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheid ’ voor advocaten, juristen (en notarissen). De cursus zal van 16. 3 0 uur tot 18. 3 0 uur plaatsvinden in het Curaçao Marriott Beach Resort. Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema’s binnen het gedrags tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheid van advocaten en juristen besproken . Er wordt aandacht besteed aan kwesties die veelvuldig aan de d eken de tuchtrechter en de civiele rechter worden voorgelegd. De cursus is praktisch ingericht. Tijdens de cursus zullen (ook) alledaagse ethische praktijkdilemma’s worden besproken en zal worden ingegaan op vragen zoals: waar liggen de grootste valkuilen? Hoe kunnen die worden voorkomen? Hoe om te gaan met een klacht of claim of een ontevreden cliënt? U bent van harte uitgenodigd om na afloop van de cursus onder het genot van een drankje en een hapje met elkaar na te praten. Wij kijken er naar uit u allen te spreken die dag!


Zie hieronder een kort CV van beide docenten.


Jorrit Kraaikamp

Jorrit Kraaikamp is advocaat sinds 2008 en heeft veel ervaring met beroepsaansprakelijkheidskwesties en tuchtzaken. Daarin treedt hij op voor verschillende beroepsbeoefenaren (en hun verzekeraars), zoals advocaten en notarissen maar ook architecten en makelaars.

Jorrit publiceert regelmatig over het aansprakelijkheidsrecht (waaronder procesrecht) en het tuchtrecht en heeft in 2014 de Grotius opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid (cum laude) afgerond. Ook verzorgt hij inhouse praktijkcursussen bij advocaten- en notariskantoren op het gebied van aansprakelijkheid, het tuchtrecht en de WWFT.

Voordat Jorrit zich in 2023 bij Van Rijckevorsel Mencke aansloot, was hij counsel bij Dentons. Jorrit is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en is als advocaat ingeschreven bij de NOvA.


Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen

Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in tucht- en gedragsrecht, beroepsaansprakelijkheid en compliance. Zij treedt op voor advocaten, curatoren, notarissen en hun verzekeraars in tuchtrechtelijke en civiele procedures. Ook ondersteunt zij hen bij onderzoeken door de deken en het Bureau Financieel Toezicht naar de naleving van de WWFT. Met regelmaat staat zij notarissen en advocaten bij uit het Caribisch

. Emilie is (co-)auteur van het boek Integriteit in de zakelijke advocatuur, dat eind 2022 verscheen. Zij zat lange tijd in de redactie van het Tijdschrift Tuchtrecht. Zij publiceert en doceert regelmatig over de zorgplicht en aansprakelijkheid van advocaten en notarissen.

Emilie is hoofddocent beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en daarmee verantwoordelijk voor het vak ethiek van de beroepsopleiding van de NOvA. Daarnaast verzorgt zij inhouse praktijkcursussen bij advocaten- en notariskantoren op het gebied van de WWFT en het gedrags- en het tuchtrecht.

Emilie was zelf ook lange tijd tuchtrechter (in Nederland geheten de Raad van Discipline): zij was van 2008 tot 2021 verbonden aan de Raad van Discipline Amsterdam, eerst als griffier en vanaf 2017 als advocaat-lid.

Vanaf 2021 maakt zij onderdeel uit van het bestuur van de Amsterdamse Orde van Advocaten, de Raad van de Orde Amsterdam, met portefeuille tuchtrecht.

Als mediator zat zij bovendien langere tijd in het bestuur van de Vereniging voor zakelijke Mediation, het Platform Business Mediation.

Voordat Emilie Van Rijckevorsel Mencke oprichtte, was zij counsel bij Houthoff.