Cursus

Maandag 16 juni 2014:
HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE EN DE AJV ORGANISEREN:

“Finale geschilbeslechting en nieuwe zaaksbehandeling”

Over het (nieuwe) procederen bij de bestuursrechter

verzorgd door dhr. mr. Teus Damsteegt
seniorrechter bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht en docent SSR-opleidingen bestuurs-(proces)recht
Datum:  Maandag 16 juni 2014
Plaats:  Stadhuis / Hof van Justitie
Tijd:  16:00 – 18:00 uur

Aansluitend BORREL

RSVP