Lezing: De Algemene Rekenkamer Curaçao

Geachte leden,

De ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING organiseert haar laatste lezing in de lezingenreeks “HOGE COLLEGES VAN STAAT”.
Op donderdag 21 mei 2015 zal mw. Miroslava Wedervoort, voorzitter van de Algemene Rekenkamer Curaçao, spreken over:
De Algemene Rekenkamer Curaçao, het middel voor het bereiken van transparantie en vertrouwen in de publieke sector.

U kunt zich aanmelden via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com tot en met maandag 18 mei 2015.