Lezing: Gerechtelijke dwalingen

“Gerechtelijke dwalingen: Wat als vrouwe justitia dwaalt?”

verzorgd door

P R O F .  M R .  G E E R T – J A N  K N O O P S ,

hoogleraar internationaal strafrecht en strafrecht-advocaat, onder andere in de zogenoemde Spelonkzaak te Bonaire en

M R .  S E R G E  L U K O W S K I ,

officier van justitie in Nederland, voorheen waarnemend procureur-generaal van het Openbaar Ministerie te
Curaçao.

Datum: donderdag 27 november 2014
Locatie: NAAM, Johan van Walbeeckplein 13
Ontvangst vanaf 17:30 uur
Lezing: 18.00 uur
Aansluitend borrel en hapjes tot 20.30 uur

Uiterlijk vrijdag 21 november 2014 i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen