Elk jaar in juni deelt de AJV de AJV-prijs uit aan de student van de rechtenfaculteit van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) die de beste bachelor-scriptie heeft geschreven.

De jury bestaat uit het bestuur van de AJV.

In het bestuursjaar 2020-2021 is de AJV-scriptieprijs gewonnen door Shuhainy A. Serberie met haar scriptie “Duidelijkheid over de rechtspositie van de verdachte bij de invulling van het criterium ‘redelijk vermoeden van schuld’ door de rechtspraak binnen het Koninkrijk”.

In 2019 is de AJV-scriptieprijs gewonnen door Iverine J.C. Wilson met haar scriptie “Misbruik van bevoegdheid; De invloed van de omstandigheden van het geval op de werking van het leerstuk misbruik van bevoegdheid gecodificeerd in art. 3:13 BW voor de feitenrechter”.

In 2018 is de prijs gewonnen door Chaldinette Wanga met haar scriptie “Straight from Strasbourg to the Caribbean; Toetsing van het Caribische wetsvoorstel “Toezeggingen aan getuigen” aan artikel 6 EVRM”

In 2016 is de prijs gewonnen door mevrouw drs. Asela J. van Zonneveld met haar scriptie “Open grenzen binnen het Koninkrijk”.

In 2015 is de prijs gewonnen door mevrouw Solains Tomasa met haar scriptie “Dominus Litis: de macht van de Officier van Justitie binnen het strafproces nader bekeken.”.

In 2014 is de prijs gewonnen door mevrouw Lydia Franklin met haar scriptie “Centrale aansprakelijkheid Ziekenhuis”.

In 2013 is de prijs gewonnen door mevrouw Richeline Martina-Joe met haar scriptie “De algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen”.