Internationaal Juristencongres der Lage Landen – call for papers

In de week van  25 tot en met 29 september 2017  organiseren de Nederlandse Juristen-Vereniging en de Vlaamse Juristenvereniging  een internationaal congres voor juristen uit Nederland (met inbegrip van de BES-eilanden), Vlaanderen, Zuid-Afrika, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het congres is gericht op het thema  ‘Recht  en Taal’ en biedt de mogelijkheid aan juristen uit verschillende beroepsgroepen (wetenschap, advocatuur, rechtspraak, etc.) om te participeren.

Langs deze weg willen we u graag op de hoogte brengen van het feit dat het congres zal plaatsvinden op 25 en 26 september 2017 te Antwerpen. We nodigen u bij dezen van harte uit om deel te nemen en vragen u, indien u voornemens bent aanwezig te zijn, voornoemde data in uw agenda vast te leggen.

Daarnaast nodigen wij hierbij, in verband met een eventuele actieve deelname aan het congres, een ieder uit om een (idee voor een) voordracht aan te leveren. Uit de ingediende voorstellen zullen vervolgens congresbijdragen worden geselecteerd.

Graag ontvangen wij voorstellen rondom het thema ‘Recht en Taal’. Dit thema kan ruim worden geïnterpreteerd, waarbij inbreng vanuit verschillende praktijkgebieden (bijv. civiel recht, bestuursrecht en strafrecht) alsook wetenschapsgebieden (bijv. rechtshistorisch, rechtsmethodologisch en rechtssociologisch) welkom is. Ter inspiratie kan gedacht worden aan de volgende themata:

  • Anders- en meertaligheid in de communicatie met het bestuur en de rechter
  • Taal en rechtspraak
  • Interpretatie van juridische begrippen en semantiek
  • Het gebruik van de Engelse taal en de invloed daarvan op nationaalrechtelijke begrippen en vraagstukken

U heeft tot uiterlijk 31 januari 2017 de tijd om een korte samenvatting (abstract) van uw bijdrage aan te leveren. Het abstract van 300 tot maximaal 500 woorden kunt u sturen naar congres@vjv.be. Bij voorkeur ontvangen wij bijdragen in het Nederlands en in het Engels. Voor vragen naar aanleiding van het bovenstaande kunt u e-mailen naar congres@vjv.be.

Bezoek de website voor meer informatie.