Cursus: Actualiteiten Caribische Strafzaken

MET GROOT GENOEGEN BIEDEN HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE, DE ORDE VAN ADVOCATEN CURAÇAO EN DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING U DE NAVOLGENDE KORTE CURSUS AAN:

3logos

In deze cursus wordt een selectie besproken van recente strafarresten van de Hoge Raad op een vijftiental deelgebieden die momenteel sterk in de belangstelling staan, zoals het nemo tenetur- en het unus testis beginsel, bewijsuitsluiting, voorbedachte raad, medeplegen, noodweer, internetoplichting, witwassen en de nieuwe afdoeningsmodaliteit van art. 80a Wet RO. Van de cursisten wordt verwacht dat zij het materiaal voorafgaand aan de cursus doornemen.

De docent, Mr. Nico Jörg was tot voor kort raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en voorheen onder andere advocaat-generaal bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Locatie: grote zaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Datum: vrijdag 13 november 2015 van 16:00 uur tot 18:00 uur (inclusief pauze van 30 minuten), aansluitend een borrel
Kosten: gratis doch alleen toegankelijk voor werknemers van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en leden van de Orde van Advocaten Curaçao en/of de Antilliaanse Juristen Vereniging
Aanmelden: u kunt zich aanmelden via info@ordevanadvocaten.cw tot uiterlijk woensdag 11 november 2015, 17:00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt.
Cursusmateriaal: na aanmelding wordt u het cursusmateriaal digitaal aangeleverd

Cursus: Wijzigingen LAR Curaçao

MET GROOT GENOEGEN BIEDEN HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE, DE ORDE VAN ADVOCATEN CURAÇAO EN DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING U DE NAVOLGENDE KORTE CURSUS AAN:

Op 18 juni jl. hebben de Staten van Curaçao een aantal ingrijpende wijzigingen in de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) aangenomen. Deze wijzigingen treden – op een enkel punt na – direct na publicatie (P.B. 2015, no. 46) in werking. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de eerste plaats wordt nu geregeld dat als tijdens een bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure het bestuursorgaan de beschikking intrekt of wijzigt, het bezwaar of (hoger) beroep wordt opgevat als ook tegen die laatste beschikking gericht. Een tweede wijziging is dat als tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure tegen het uitblijven van een beschikking (een “fictieve weigering”) het bestuursorgaan toch een beschikking geeft, het bezwaar of beroep wordt opgevat als ook gericht tegen die beschikking. Een derde belangrijke wijziging is dat het maken van bezwaar of het instellen van beroep tegen het uitblijven van een beschikking (fictieve weigering), niet meer aan een termijn gebonden is.

3logos

De wijzigingen zijn procesrechtelijk van aard en zullen dan ook grote gevolgen hebben voor de praktijk. Wat betekenen deze wijzigingen voor de werkwijze van het bestuur? Op welke wijze kan de burger (of zijn advocaat) effectief rechtsmiddelen aanwenden tegen handelen of stilzitten van de overheid? Wat verandert er in de rechterlijke procedures?
Tijdens deze cursus zal in worden gegaan op de belangrijkste wijzigingen van de LAR en de gevolgen daarvan voor de praktijk. De cursus zal gericht zijn op de werkzaamheden van ambtenaren, advocaten, leden van de rechterlijke macht en hun juridische ondersteuning.

De docent:

haseth

Mr. M.E.B. de Haseth

Mr. M.E.B. (Maite) de Haseth is geboren (1979) en grotendeels getogen in Curaçao. Zij is in 2003 aan de Rijksuniversiteit Leiden afgestudeerd in de richtingen civiel recht en staats- en bestuursrecht.

Vanaf 2004 is Maite in dienst van de Raad van State. Daar is zij werkzaam geweest als waarnemend senior jurist bij de Afdeling Bestuursrechtspraak, en in het kader van een samenwerkingsproject tussen de Raad van State en het Hof, gedurende die periode tevens betrokken geweest bij de ondersteuning van het Hof bij zijn werkzaamheden in het kader van het hoger beroep in LAR-zaken.
Sinds 1 februari jl. is Maite gedetacheerd bij het Hof, met als doel een projectgroep op te zetten en te leiden om de organisatie van de juridische en administratieve ondersteuning van de bestuursrechtspraak in hoger beroep inhoud te geven, zodat in de nabije toekomst de juridische en administratieve werkzaamheden geheel vanuit het Hof plaats kunnen vinden.

Locatie:              grote zaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Datum:               donderdag 22 oktober 2015 van 15:00 uur tot 17:00 uur (inclusief pauze van 30 minuten)
Kosten:              gratis doch alleen toegankelijk voor werknemers van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en leden van de Orde van Advocaten Curaçao en/of de Antilliaanse Juristen Vereniging
Aanmelden:       u kunt zich aanmelden via info@ordevanadvocaten.cw tot uiterlijk woensdag 21 oktober 2015, 17:00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt.

Cursus: Van Petitum tot Dictum

12 en 14 november 2013

Stadhuis, Punda

De Antilliaanse Juristen Vereniging en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie presenteren
een tweedaagse themabijeenkomst getiteld: “Van Petitum tot Dictum”

Verzorgd door Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann

Een verdiepingscursus over onder meer:

  • De grenzen van de rechtsstrijd
  • De wijze van procederen in civiele zaken
  • Het concipiëren van vonnissen

DATA: Dinsdag 12 november 2013 van 17.00 uur – 19.00 uur

(met hapje en drankje)

en

Donderdag 14 november van 16.00 uur – 19.00 uur

(met hapje en drankje)

LOCATIE:  Hof van Justitie, grote zittingszaal

Prof. mr. Margreet Ahsmann is bijzonder hoogleraar Rechtspleging, verbonden aan de Universiteit Leiden. Tevens is zij senior rechter bij de Rechtbank Den Haag. Ahsmann verzorgt opleidingen op het gebied van het civiele bewijsrecht, waarbij zij les geeft aan rechters en advocaten.