Lezing ‘Testamentaire vertegenwoordiging’

Op 16 maart 2022 zal prof.mr. F.W.J.M. (Freek) Schols een lezing geven over ‘Testamentaire vertegenwoordiging’.

Reserveer deze datum alvast in je agenda! Voor niet-leden geldt een bijdrage van NAf 35,-.

AJV Lezing

Nieuwjaarsborrel 2022

Vanwege de huidige covidcijfers- en maatregelen, hebben wij moeten besluiten om de nieuwjaarsborrel op 13 januari a.s. uit te stellen. Onze intentie is dat dit uitstel niet zal leiden tot afstel, en dat wij gedurende 2022 elkaar alsnog zullen treffen en samen het glas heffen. De nieuwe datum en het nieuwe tijdstip volgen en ook de locatie zal alsdan bekend worden gemaakt.

AJV-scriptieprijs 2020

In het bestuursjaar 2020-2021 is de AJV-scriptieprijs gewonnen door Shuhainy A. Serberie met haar scriptie Duidelijkheid over de rechtspositie van de verdachte bij de invulling van het criterium ‘redelijk vermoeden van schuld’ door de rechtspraak binnen het Koninkrijk”.

  

AJV-scriptieprijs 2019

In 2019 is de AJV-scriptieprijs gewonnen door Iverine J.C. Wilson met haar scriptie “Misbruik van bevoegdheid; De invloed van de omstandigheden van het geval op de werking van het leerstuk misbruik van bevoegdheid gecodificeerd in art. 3:13 BW voor de feitenrechter”.

AJV-scriptieprijs 2018

Dit jaar heeft de pregraduation ceremony plaatsgevonden op 25 juni 2018 en heeft de organisatie dit keer een lokaal omgetoverd is in een knusse dinerzaal, zodat de gasten onder het genot van een drankje en diner deze gelegenheid konden vieren. Dit jaar dus niet in de aula van het UoC zoals in de voorgaande jaren.

Hetzelfde was uiteraard wel dat de geslaagde bachelor- en masterstudenten van de rechtenfaculteit deze mijlpaal weer samen met familie en vrienden konden vieren. Traditiegetrouw werd ook dit jaar de AJV-scriptieprijs uitgereikt aan de bachelorstudent die de beste scriptie had geschreven. En van de zes genomineerden werd Chaldinette Wanga de winnaar.  Haar scriptie was getiteld Straight from Strasbourg to the Caribbean; Toetsing van het Caribische wetsvoorstel “Toezeggingen aan getuigen” aan artikel 6 EVRM. Namens de AJV heeft de voorzitter, Phyllis van den Hout, de prijs uitgereikt.

Mediation opleidingen

Mediator World uit Nederland biedt in samenwerking met GKD Advocaten & Mediators onderstaande Mediation opleidingen aan in september 2017.

Meer info in het algemeen over mediation is ook te vinden op: www.mediationverwijzer.org.

Voor meer info neem contact op met GKD Advocaten & Mediators: daal@gkd-advocatenmediators.com (Tel: 6851750)

 

AJV-scriptieprijs 2017

In 2017 is de prijs gewonnen door Danilo Narvaez met zijn scriptie “Onrechtmatig binnentreden in woningen”.

Download de scriptie HIER

2-daags internat. Juristencongres der Lage Landen

Op 25 en 26 september 2017 organiseren de Nederlandse Juristenvereniging en de Vlaamse Juristenvereniging in Antwerpen een internationaal congres – het Juristencongres der Lage Landen – rond het thema “recht en taal”. De Antiliaanse Juristen vereniging is ook daarbij betroken en nodigt haar leden dan ook uit om hier deel van uit te maken.

De bedoeling is om Nederlandstalige juristen uit de hele wereld van gedachten te laten wisselen over de begrijpelijkheid van het recht door middel van (de Nederlandse) taal. Aandacht wordt besteed aan uiteenlopende onderwerpen als de relevantie van de vele taalversies van Europese regelgeving, taalbeleid in en buiten de rechtbank, juridisch taalgebruik en minderjarigen, de positie van vertalers en tolken en de talige rechtscultuur in een multiculturele samenleving.

Dit congres zal een mogelijkheid zijn om, behalve gelegenheid tot overdracht en uitwisseling van kennis, ook persoonlijk kennis te maken met de omgeving. Voorafgaand aan het eigenlijke  congres is er namelijk de gelegenheid om Antwerpen te verkennen, en na afloop ervan wordt het fascinerende gerechtsgebouw van de Scheldestad bezocht. Op dinsdag is er bovendien het congresdiner in de Hollandse Club. Genodigden van de Vlaamse Juristenvereniging kunnen aansluitend op woensdag 27 september op verkenning gaan in juridisch Brussel, met bezoeken aan het negentiende eeuwse justitiepaleis, het Grondwettelijk Hof en het multimediale bezoekerscentrum Parlamantarium van het Europees Parlement.

Dit congres zal geen eenmalige activiteit zijn. Het zal de  vriendschappelijke relaties tussen Nederlandstalige juristen in en buiten Europa blijvend versterken, en dat alles in het belang van de rechtstaat.

Gedetailleerde informatie over het programma vindt u op de website van de organiserende verenigingen.

 

 

Internationaal Juristencongres der Lage Landen – call for papers

In de week van  25 tot en met 29 september 2017  organiseren de Nederlandse Juristen-Vereniging en de Vlaamse Juristenvereniging  een internationaal congres voor juristen uit Nederland (met inbegrip van de BES-eilanden), Vlaanderen, Zuid-Afrika, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het congres is gericht op het thema  ‘Recht  en Taal’ en biedt de mogelijkheid aan juristen uit verschillende beroepsgroepen (wetenschap, advocatuur, rechtspraak, etc.) om te participeren.

Langs deze weg willen we u graag op de hoogte brengen van het feit dat het congres zal plaatsvinden op 25 en 26 september 2017 te Antwerpen. We nodigen u bij dezen van harte uit om deel te nemen en vragen u, indien u voornemens bent aanwezig te zijn, voornoemde data in uw agenda vast te leggen.

Daarnaast nodigen wij hierbij, in verband met een eventuele actieve deelname aan het congres, een ieder uit om een (idee voor een) voordracht aan te leveren. Uit de ingediende voorstellen zullen vervolgens congresbijdragen worden geselecteerd.

Graag ontvangen wij voorstellen rondom het thema ‘Recht en Taal’. Dit thema kan ruim worden geïnterpreteerd, waarbij inbreng vanuit verschillende praktijkgebieden (bijv. civiel recht, bestuursrecht en strafrecht) alsook wetenschapsgebieden (bijv. rechtshistorisch, rechtsmethodologisch en rechtssociologisch) welkom is. Ter inspiratie kan gedacht worden aan de volgende themata:

  • Anders- en meertaligheid in de communicatie met het bestuur en de rechter
  • Taal en rechtspraak
  • Interpretatie van juridische begrippen en semantiek
  • Het gebruik van de Engelse taal en de invloed daarvan op nationaalrechtelijke begrippen en vraagstukken

U heeft tot uiterlijk 31 januari 2017 de tijd om een korte samenvatting (abstract) van uw bijdrage aan te leveren. Het abstract van 300 tot maximaal 500 woorden kunt u sturen naar congres@vjv.be. Bij voorkeur ontvangen wij bijdragen in het Nederlands en in het Engels. Voor vragen naar aanleiding van het bovenstaande kunt u e-mailen naar congres@vjv.be.

Bezoek de website voor meer informatie.

AJV-scriptieprijs 2016

In 2016 is de prijs gewonnen door mevrouw drs. Asela J. van Zonneveld met haar scriptie “Open grenzen binnen het Koninkrijk”.

Download de scriptie “Open grenzen binnen het Koninkrijk” hier.