Entries by adminajv

AJV-scriptieprijs 2020

In het bestuursjaar 2020-2021 is de AJV-scriptieprijs gewonnen door Shuhainy A. Serberie met haar scriptie “Duidelijkheid over de rechtspositie van de verdachte bij de invulling van het criterium ‘redelijk vermoeden van schuld’ door de rechtspraak binnen het Koninkrijk”.   

Verbintenissenrecht

Op 6 juli 2021 zal mr. M.A.J.G. (Marc) Janssen (cassatieadvocaat bij Banning Advocaten) wederom een gratis webinar verzorgen voor leden van de AJV. In de webinar zal mr. Janssen u bijpraten over de Actualiteiten Verbintenissenrecht Rechtspraak Hoge Raad. De webinar zal plaatsvinden van 12:00 – 14:00 uur.

ALV 24 juni 2021

Graag nodigt het bestuur haar leden uit voor de algemene ledenvergadering. Datum: donderdag 24 juni 2021 Plaats: Avila Hotel, La Belle Alliance zaal. Tijd: 17.30 uur (ontvangst), 18.00 uur aanvang vergadering.

Webinar 7 mei 2021

Op 7 mei 2020 zal mr. Marc Janssen (cassatieadvocaat bij Banning Advocaten) een webinar verzorgen voor leden van de AJV over de Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht Rechtspraak Hoge Raad. De webinar zal plaatsvinden via Zoom en van 12:00 tot 14:00 uur zijn.

Lezing 25 januari 2021

Op maandag 25 januari 2021 zal Nelly Schotborg-van de Ven een digitale lezing verzorgen voor de leden van de AJV over haar proefschrift getiteld “De wortels van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk”. De lezing zal plaatsvinden via Zoom en om 18:00 uur beginnen.

Lezing 24 November 2020

De locatie van de lezing van vandaag is gewijzigd vanwege de huidige Covid-19 overheidsmaatregelen. De lezing vindt om 18.00 uur vandaag digitaal plaats. Op dinsdag 24 november as. nodigen we onze leden graag uit voor een lezing van mevrouw Anne-Marie Kemna, Hoofd van de FIU Curaçao, over: “Bestrijding van witwassen en terrorisme financiering anno 2020 […]

AJV-scriptieprijs 2019

In 2019 is de AJV-scriptieprijs gewonnen door Iverine J.C. Wilson met haar scriptie “Misbruik van bevoegdheid; De invloed van de omstandigheden van het geval op de werking van het leerstuk misbruik van bevoegdheid gecodificeerd in art. 3:13 BW voor de feitenrechter”.