Entries by adminajv

Cursus: Actualiteiten Caribische Strafzaken

MET GROOT GENOEGEN BIEDEN HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE, DE ORDE VAN ADVOCATEN CURAÇAO EN DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING U DE NAVOLGENDE KORTE CURSUS AAN: In deze cursus wordt een selectie besproken van recente strafarresten van de Hoge Raad op een vijftiental deelgebieden die momenteel sterk in de belangstelling staan, zoals het nemo tenetur- en […]

Cursus: Wijzigingen LAR Curaçao

MET GROOT GENOEGEN BIEDEN HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE, DE ORDE VAN ADVOCATEN CURAÇAO EN DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING U DE NAVOLGENDE KORTE CURSUS AAN: Op 18 juni jl. hebben de Staten van Curaçao een aantal ingrijpende wijzigingen in de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) aangenomen. Deze wijzigingen treden – op een enkel punt na – […]

AJV prijs 2015

In 2015 is de prijs gewonnen door mevrouw Solains Tomasa met haar scriptie “Dominus Litis: de macht van de Officier van Justitie binnen het strafproces nader bekeken.” Download de scriptie hier.