Het bestuur voor het verenigingsjaar 2019-2020

Het bestuur van de AJV bestaat momenteel uit 5 leden, juristen met verschillende achtergronden in de advocatuur, de rechterlijke macht, het notariaat en financiële instellingen.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de AJV onbetaald. Het bestuur staat open voor reacties over de AJV en voor suggesties, voor bijvoorbeeld onderwerpen voor lezingen via
het contactformulier.

Het bestuur voor de bestuursperiode 2019 – 2020 bestaat uit de volgende leden:

mw. mr. Phyllis van den Hout

mw. mr. Phyllis van den Hout

Voorzitter

Advocaat/eigenaar van Justa Curaçao

mw. mr. Karina Keizer

mw. mr. Karina Keizer

Secretaris

Advocaat/partner bij Ox & Wolf Legal Partners

mw. mr. Marie Weijand

mw. mr. Marie Weijand

Interim-penningmeester

Advocaat bij HBN Law & Tax Curaçao

mw. mr. Xiomara Schob-Chelius

mw. mr. Xiomara Schob-Chelius

Vicevoorzitter

Advocaat/ Partner bij MXLaw

mw. Mr. Tahirah de Lanoy

mw. Mr. Tahirah de Lanoy

Algemeen Bestuurslid

Juriste bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Heb je een vraag, opmerking of reactie? Stuur ons een email…