Het bestuur van de ajv

Verenigingsjaar 2023 – 2024

mw. mr. Joyceline Lovert, voorzitter

advocaat/partner bij True Lawyers

mw. mr. Francine Da Costa Gomez, penningmeester

tax manager en advocaat bij HBN Law & Tax Curaçao

Anushka Pardesie, secretaris

jurist bij de Centrale Bank van Curacao & St. Maarten

mw. mr. Marjolaine Jardinier, bestuurslid

compliance manager

mw. mr. Carmen de Jesus Marques, bestuurslid

jurist bij de Centrale Bank van Curacao & St. Maarten

mw. mr. Tahirah de Lanoy, bestuurslid

gerechtssecretaris bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie