ALV & Lezing

Happy New Year 2019

 

Vreemdelingen & Vluchtelingen in Curacao

Ontwikkelingen op fiscaal gebied en recente wetswijzigingen

ALV+ Lezing: Tijdrecht?!

Symposium: Herstelgerichte samenleving

Nieuwjaarsborrel 2018

Lezing 23 november 2017

Lezing 15 September 2017

Lezing 23 Aug 2017

Totstandkoming en uitleg van overeenkomsten en andere rechtshandelingen aan de hand van recente jurisprudentie van de Hoge Raad.