Lezing: Social media in juridisch perspectief

Lezing: Doorwerking recht EU in vermogensrecht Caribisch deel Koninkrijk

 

lezing-eu

AJV Lezing

Lezing: De Algemene Rekenkamer Curaçao

Geachte leden,

De ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING organiseert haar laatste lezing in de lezingenreeks “HOGE COLLEGES VAN STAAT”.
Op donderdag 21 mei 2015 zal mw. Miroslava Wedervoort, voorzitter van de Algemene Rekenkamer Curaçao, spreken over:
De Algemene Rekenkamer Curaçao, het middel voor het bereiken van transparantie en vertrouwen in de publieke sector.

U kunt zich aanmelden via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com tot en met maandag 18 mei 2015.

ajv

Lezing: INTERREGIONAAL PRIVAATRECHT

De Antilliaanse Juristen Vereniging nodigt haar leden uit:
LEZING “INTERREGIONAAL PRIVAATRECHT”

verzorgd door MR. DR. G.C.C. LEWIN,
Rechter en lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en auteur van het recent verschenen boek “Interregionaal privaatrecht”.
Sinds 10/10/10 kent het Koninkrijk der Nederlanden vijf rechtsstelsels. Deze vijf rechtsstelsels worden aangeduid als “regionale rechtsstelsels”. En dat terwijl er vier landen binnen het Koninkrijk zijn, maar wel 5 gebiedsdelen en dus vijf rechtsstelsels.
Deze rechtsstelsels komen voor het burgerlijk recht en het strafrecht grotendeels overeen, maar er zijn ook verschillen. Hoe om te gaan met een geschil waarbij meerdere regionale rechtsstelsels zijn betrokken? En welke rechter is dan bevoegd? Gerard Lewin gaat op deze en vele andere vragen in.

Datum: donderdag 18 september 2014
Locatie: Nationaal Archief (“Bolo di Batrei”), Scharlooweg 77
Ontvangst om 17:30 uur
Lezing: 18.00 uur
Aansluitend borrel en hapjes tot 20.30 uur

Uiterlijk vrijdag 12 september 2014 i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen

Lezing: De Ombudsman

20 februari 2014

Stadhuis, Curaçao

Na de eerste lezing, verzorgd door mw. mr. Drs. Beatriz Doran-Schoop, ondervoorzitter van de Raad van Advies, gaan we verder met HOGE COLLEGES VAN STAAT, een reeks lezingen over de Curaçaose staatsorganen

Op donderdag 20 februari 2014 zal mw. mr. Alba Martijn, Ombudsman van Curacao, spreken over:

DE TAAK, WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE OMBUDSMAN

Locatie:   Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Stadhuis)

Datum:   donderdag 20 februari 2014

Tijdstip: 17:30 uur

Deelname doorgeven via: antilliaansejuristenvereniging@gmail.com

(uiterlijk op maandag 17 februari 2014)

Nieuwjaarsborrel & Lezing

Landhuis Brievengat

Vrijdag 17 januari 2014:
Gezamenlijke Nieuwjaarsborrel van de Antilliaanse Juristen Vereniging, Orde van Advocaten Curacao, Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs en de Jonge Balie Curacao.
Voorafgaand aan de gezamenlijke borrel zal prof. dr. Heleen M. Dupuis, emeritus hoogleraar medische ethiek aan de Rijksuniversiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer in Nederland, een lezing geven rondom het onderwerp ethiek en recht.

De titel is: “Ethiek en recht: bondgenoten of vijanden?”

De lezing vangt aan om 16:30 uur.