Doorgaans vier keer per jaar verschijnt de AJV-Nieuwsbrief met artikelen en informatie.

Sinds 2010 wordt de AJV Nieuwsbrief digitaal verspreid onder de leden.

Advertenties: Voor het plaatsen van advertenties in de AJV-nieuwsbrief of op deze website kan contact worden opgenomen met het bestuur via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com