Hier volgen (nog aan te vullen) registers van de vakbladen:

AJV-NIEUWSBRIEF (nog niet beschikbaar)

CARIBISCH JURISTENBLAD (nog niet beschikbaar)

TAR-JUSTICIA (1985-2005 is hieronder opgenomen, latere jaren nog niet beschikbaar)

TAR (1980-1984 is hieronder opgenomen)

JUSTICIA ( 1965-1972 en 1981-1984 hopelijk binnenkort beschikbaar; nog niet hieronder opgenomen)

ANTILLIAANS JURISTENBLAD (1951-1969, nog niet beschikbaar)