Lezing ‘Testamentaire vertegenwoordiging’

Op 16 maart 2022 zal prof.mr. F.W.J.M. (Freek) Schols een lezing geven over ‘Testamentaire vertegenwoordiging’.

Reserveer deze datum alvast in je agenda! Voor niet-leden geldt een bijdrage van NAf 35,-.

AJV Lezing

Nieuwjaarsborrel 2022

Vanwege de huidige covidcijfers- en maatregelen, hebben wij moeten besluiten om de nieuwjaarsborrel op 13 januari a.s. uit te stellen. Onze intentie is dat dit uitstel niet zal leiden tot afstel, en dat wij gedurende 2022 elkaar alsnog zullen treffen en samen het glas heffen. De nieuwe datum en het nieuwe tijdstip volgen en ook de locatie zal alsdan bekend worden gemaakt.

Webinar Huwelijksrecht voor paren van gelijk geslacht

De Antilliaanse Juristen Vereniging organiseert op 1 december 2021 een webinar over de Ontwikkelingen in het huwelijksrecht voor paren van gelijk geslacht. De webinar zal plaatsvinden van 12:15 – 13:30 uur. De sprekers zijn hoogleraar Comparative Sexual Orientation Law Kees Waaldijk en advocaat David Wever.

Lezing

Op 9 november 2021 zal de heer Jan Huurman, voormalig inspecteur-generaal voor de volksgezondheid Curaçao, een lezing geven voor leden van de AJV, met als titel: ‘Inspectie Volksgezondheid Curaçao. Ambitie en teleurstelling – botsing van culturen’. De lezing begint om 17:45 uur.

AJV-scriptieprijs 2020

In het bestuursjaar 2020-2021 is de AJV-scriptieprijs gewonnen door Shuhainy A. Serberie met haar scriptie Duidelijkheid over de rechtspositie van de verdachte bij de invulling van het criterium ‘redelijk vermoeden van schuld’ door de rechtspraak binnen het Koninkrijk”.

  

Verbintenissenrecht

Op 6 juli 2021 zal mr. M.A.J.G. (Marc) Janssen (cassatieadvocaat bij Banning Advocaten) wederom een gratis webinar verzorgen voor leden van de AJV. In de webinar zal mr. Janssen u bijpraten over de Actualiteiten Verbintenissenrecht Rechtspraak Hoge Raad. De webinar zal plaatsvinden van 12:00 – 14:00 uur.

ALV 24 juni 2021

Graag nodigt het bestuur haar leden uit voor de algemene ledenvergadering.

Datum: donderdag 24 juni 2021
Plaats: Avila Hotel, La Belle Alliance zaal.
Tijd: 17.30 uur (ontvangst), 18.00 uur aanvang vergadering.

Webinar 7 mei 2021

Op 7 mei 2020 zal mr. Marc Janssen (cassatieadvocaat bij Banning Advocaten) een webinar verzorgen voor leden van de AJV over de Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht Rechtspraak Hoge Raad. De webinar zal plaatsvinden via Zoom en van 12:00 tot 14:00 uur zijn.

Lezing 25 januari 2021

Op maandag 25 januari 2021 zal Nelly Schotborg-van de Ven een digitale lezing verzorgen voor de leden van de AJV over haar proefschrift getiteld “De wortels van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk”. De lezing zal plaatsvinden via Zoom en om 18:00 uur beginnen.

Lezing 24 November 2020

De locatie van de lezing van vandaag is gewijzigd vanwege de huidige Covid-19 overheidsmaatregelen. De lezing vindt om 18.00 uur vandaag digitaal plaats.

Op dinsdag 24 november as. nodigen we onze leden graag uit voor een lezing van mevrouw Anne-Marie Kemna, Hoofd van de FIU Curaçao, over:

“Bestrijding van witwassen en terrorisme financiering anno 2020 en de poortwachtersrol van juristen”. Aansluitend aan de lezing zal er een borrel zijn.