Lezing: Doorwerking recht EU in vermogensrecht Caribisch deel Koninkrijk

 

lezing-eu

AJV Lezing

Lezing: De Algemene Rekenkamer Curaçao

Geachte leden,

De ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING organiseert haar laatste lezing in de lezingenreeks “HOGE COLLEGES VAN STAAT”.
Op donderdag 21 mei 2015 zal mw. Miroslava Wedervoort, voorzitter van de Algemene Rekenkamer Curaçao, spreken over:
De Algemene Rekenkamer Curaçao, het middel voor het bereiken van transparantie en vertrouwen in de publieke sector.

U kunt zich aanmelden via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com tot en met maandag 18 mei 2015.

ajv

ALV 12 maart 2015

DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING  nodigt haar leden uit voor:

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

&

Lezing door prof. mr. Jaime M. Saleh over ‘Interessante staatkundige ontwikkelingen in het Koninkrijk na 10-10-10’

&
BORREL

Datum : donderdag 12 maart 2015
Plaats   : Penthouse van het ‘Amicorp’-gebouw, Pareraweg 45, Curaçao
Tijd      : 17.30 uur (ontvangst)

Programma :
A.     Ontvangst met broodjes
B.     Vergadering (circa 30 minuten)
C.     Lezing door prof. mr. J.M. Saleh
D.    Borrel en hapjes

De agenda voor de ALV en de notulen van de ALV van 22 mei 2014 zijn reeds bekend.

Graag uiterlijk maandag 9 maart a.s. aanmelden in verband met beperkt aantal zitplaatsen en catering via antilliaansejuristenvereniging@gmail.com.

Hartelijke groet,

Het Bestuur van de AJV

 

Nieuwjaarsborrel 2015

Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor de gezamenlijke traditionele Nieuwjaarsborrel!

Datum: vrijdag 9 januari 2015
Locatie: Nationaal Archief
Tijd: 17.30 uur – 20.30 uur
Organisatie: AJV, JB, OvA, VAB

Het bestuur van de AJV wenst u vast prettige feestdagen!

Lezing: Gerechtelijke dwalingen

“Gerechtelijke dwalingen: Wat als vrouwe justitia dwaalt?”

verzorgd door

P R O F .  M R .  G E E R T – J A N  K N O O P S ,

hoogleraar internationaal strafrecht en strafrecht-advocaat, onder andere in de zogenoemde Spelonkzaak te Bonaire en

M R .  S E R G E  L U K O W S K I ,

officier van justitie in Nederland, voorheen waarnemend procureur-generaal van het Openbaar Ministerie te
Curaçao.

Datum: donderdag 27 november 2014
Locatie: NAAM, Johan van Walbeeckplein 13
Ontvangst vanaf 17:30 uur
Lezing: 18.00 uur
Aansluitend borrel en hapjes tot 20.30 uur

Uiterlijk vrijdag 21 november 2014 i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen

Lezing: INTERREGIONAAL PRIVAATRECHT

De Antilliaanse Juristen Vereniging nodigt haar leden uit:
LEZING “INTERREGIONAAL PRIVAATRECHT”

verzorgd door MR. DR. G.C.C. LEWIN,
Rechter en lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en auteur van het recent verschenen boek “Interregionaal privaatrecht”.
Sinds 10/10/10 kent het Koninkrijk der Nederlanden vijf rechtsstelsels. Deze vijf rechtsstelsels worden aangeduid als “regionale rechtsstelsels”. En dat terwijl er vier landen binnen het Koninkrijk zijn, maar wel 5 gebiedsdelen en dus vijf rechtsstelsels.
Deze rechtsstelsels komen voor het burgerlijk recht en het strafrecht grotendeels overeen, maar er zijn ook verschillen. Hoe om te gaan met een geschil waarbij meerdere regionale rechtsstelsels zijn betrokken? En welke rechter is dan bevoegd? Gerard Lewin gaat op deze en vele andere vragen in.

Datum: donderdag 18 september 2014
Locatie: Nationaal Archief (“Bolo di Batrei”), Scharlooweg 77
Ontvangst om 17:30 uur
Lezing: 18.00 uur
Aansluitend borrel en hapjes tot 20.30 uur

Uiterlijk vrijdag 12 september 2014 i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen

AJV Prijs 2014

Elk jaar in juni deelt de AJV de AJV-prijs uit aan de student van de rechtenfaculteit van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) die de beste bachelor-scriptie heeft geschreven. In 2014 is de prijs gewonnen door mevrouw Lydia Franklin.

Download de scriptie hier

Cursus

Maandag 16 juni 2014:
HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE EN DE AJV ORGANISEREN:

“Finale geschilbeslechting en nieuwe zaaksbehandeling”

Over het (nieuwe) procederen bij de bestuursrechter

verzorgd door dhr. mr. Teus Damsteegt
seniorrechter bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht en docent SSR-opleidingen bestuurs-(proces)recht
Datum:  Maandag 16 juni 2014
Plaats:  Stadhuis / Hof van Justitie
Tijd:  16:00 – 18:00 uur

Aansluitend BORREL

RSVP

 

ALV

DE ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING  nodigt haar leden uit voor:

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

&

BORREL

Datum: Donderdag 22 mei 2014

Plaats: Dakterras Maduro Curiel’s Bank, Plasa Jojo Correia, PUNDA

Tijd: 17:30 uur

Programma:

A.      Ontvangst met broodjes

B.      VERGADERING (ca. 30 min.)

C.      BORREL

 

 

Launch & Lounge

Beste leden,

Het 30 jarig lustrum van de AJV wordt verder gevierd. En dat doen wij anders dan anders. Geen lezing deze keer, maar de “launch’ van de vernieuwde website en de onthulling van het nieuwe AJV-logo tijdens een hippe “lounge”.

We zien u graag bij de “Launch & Lounge met DJ” op vrijdag 11 april aanstaande!

Van 18.00 uur tot 20.00 bent u welkom op Landhuis Groot Kwartier, het fraaie kantoor van Trustmoore.

Hartelijke groet,

Het bestuur

P.s. meld u tijdig aan, vol = vol!