Een ieder van u zal bekend zijn met www.wetten.nl, de website waarop ook alle wetgeving van de voormalige Nederlandse Antillen is te raadplegen. Met deze website komt de hedendaagse lokale jurist een heel eind, maar nog niet ver genoeg. In de eerste plaats staan de voormalige eilandsverordeningen en eilandsbesluiten van vóór 10-10-10 hierin niet opgenomen. Maar ook de Curaçaose en Sint Maartense landsverordeningen en landsbesluiten van na 10-10-10 zijn hier niet meer te vinden. De Curaçaose en Sint Maartense overheden zijn doende de wetgeving online te zetten, maar het zal nog wel enige tijd duren voordat alle Curaçaose en Sint Maartense wetgeving, geconsolideerd en wel, gecentraliseerd en met een goede zoekfunctie, op een website is te raadplegen. Ook voor Aruba, dat al veel wetgeving online heeft, is er nog wat werk aan de winkel.

Ondertussen biedt het internet u – als u weet waar u moet zoeken – al veel mogelijkheden.

Om uw zoektochten te vergemakkelijken volgt hierna een overzicht van websites met daarop wetgeving die van belang kan zijn voor de praktijk van de Antilliaanse jurist.

Uw aanvullingen worden zeer op prijs gesteld.

Aruba

–       www.overheid.aw : wetgeving van het land Aruba

(onder “documenten ter inzage” en “wetten”: www.overheid.aw/index.asp?nmoduleid=19&wgid=6&sc=0&spagetype=21&nPageID=1732)

–       www.cbaruba.org: financiële (toezichts)wetgeving

BES

–       www.wetten.nl : alle BES- wetgeving

–       www.rijksdienstcn.com: potpourri

–       www.bes.dnb.nl/nl/toezicht/bes_regelgeving: financiële (toezichts)wetgeving

Curaçao

–       www.gobiernu.cw : alle wetgeving van het land Curaçao vanaf 10-10-10

(onder “maneho & organisashon”, “leinan di korsou”, “publikashon”: www.gobiernu.cw/extranet/curacao.nsf/web/1F4502204C038E070425797C004DC984)

–       www.wetten.nl: voor vóór 10-10-10

(onder “regelingen van provincies, gemeenten, BES, waterschappen: http://zoekdienst.overheid.nl/ictu_website/CVDR/CVDRZoeken.aspx)

–       www.centralbank.an: financiële (toezichts)wetgeving

(zie onder meer onder “regulatory framework” en “legislation”: www.centralbank.an/index.php?eid=1576);

–       www.btnp.org: telecommunicatiewetgeving

(onder “legal documents” en “downloads”: www.btnp.org/html/download.php)

–       www.diraz.an: arbeidswetgeving

(onder “doorlopende wetteksten arbeidswetgeving”: www.diraz.an/wettxt)

–       www.ivgna.org: volksgezondheidswetgeving

(onder “downloads”: www.ivgna.org/website/downloads)

–       www.cft.an: financieel toezicht overheidsfinanciën

(onder “wetgeving Curacao en Sint Maarten”: www.cft.an/wetgeving/curacao-en-sint-maarten)

St. Maarten

–       www.sintmaartengov.org: wetgeving van het land Sint Maarten na 10-10-10 en eilandsverordeningen van voor 10-10-10

(onder “laws” en “official publications”: www.sintmaartengov.org/Laws/Pages/Laws.aspx

en onder “laws” en “laws of the island territory of Sint Maarten”: www.sintmaartengov.org/Laws/Pages/LawsoftheIslandTerritoryStMaarten.aspx)

–       www.wetten.nl voor vóór 10-10-10

(onder “regelingen van provincies, gemeenten, BES, waterschappen: http://zoekdienst.overheid.nl/ictu_website/CVDR/CVDRZoeken.aspx)

–       www.cft.an: financieel toezicht overheidsfinanciën

(onder “wetgeving Curacao en Sint Maarten”: www.cft.an/wetgeving/curacao-en-sint-maarten)

–       www.sxmregulator.sx: telecommunicatiewetgeving

(onder “regulations” en “policies and law”: www.sxmregulator.sx/broadcasting-laws)

Alle eilanden

–       www.rijksoverheid.nl: documenten over  Aruba, Curaçao, BES en Sint-Maarten

(onder “onderwerpen” en “overheid, bestuur en koninkrijk” en “Caribische deel van het koninkrijk” en “documenten en publicaties”: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/documenten-en-publicaties)

–       www.minbuza.nl: internationale verdragen

(onder “producten en diensten” en “verdragen” en “zoek in de verdragenbank”: www.minbuza.nl/producten-en-diensten/verdragen/zoek-in-de-verdragenbank)

–      www.dutchcaribbeanlegalportal.com: varia

(onder “law & ordinances”: www.dutchcaribbeanlegalportal.com/legal-documents/laws-ordinances)